Dane kontaktowe

MERIDOM S.C.

Al. Politechniki 22/24,  IIp. lok. 221

93-590 Łódź

Krzysztof Gębarowski kom. 782 720 704

Małgorzata Gębarowska kom. 791 317 082

e-mail: biuro@meridom.pl

DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA!!!

Ze względu na prezentacje ofert w terenie prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań w naszym biurze.

Politechniki

Przed siedzibą biura znajduje się bezpłatny parking dla naszych Klientów.

Zarządzanie Nieruchomościami
A | A | A

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Istota zarządzania i administrowania nieruchomością polega na podejmowaniu właściwych działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zapewniając jego rozwój, wzrost wartości i maksymalizując osiągane przychody. Jest to proces zaplanowany, zmierzający do ciągłego udoskonalania obiektu. W celu utrzymania nieruchomości w doskonałym stanie technicznym niezbędne jest profesjonalne zarządzanie. Proponowane przez nas usługi to szeroki zakres czynności, które prawidłowo wykonane realizują oczekiwania właściciela i najemców lokali.

Pracujemy z zespołem osób, które odpowiedzialne są za profesjonalną obsługę naszych klientów. Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami świadczącymi usługi budowlane, architektoniczne, telekomunikacyjne, monitorujące, utrzymania czystości itp. Działalność prowadzona jest zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami w oparciu o licencje zarządców nieruchomości wydane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Podejmowane przez nas działania przyczyniają się do podniesienia komfortu użytkowania obiektu, co przekłada się na podniesienie jego wartości oraz zadowolenie właścicieli oraz najemców. Proponowane udogodnienia nie zawsze wiążą się z poniesieniem dużych nakładów finansowych. Celem naszego zarządzania jest nie tylko utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym ale przede wszystkim wzrost jej wartości i maksymalizacja przychodów. Nasze działania mają na celu wprowadzenie usprawnień oraz optymalizację kosztów z jednoczesnym podniesieniem jej użyteczności.


OFERTA

Nasza firma zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami na terenie Łodzi i okolic. Zajmujemy się prowadzeniem i nadzorowaniem bieżącej obsługi nieruchomości, doradztwem w zakresie zarządzania, planujemy cele i sposoby ich realizacji w odniesieniu do rozwoju nieruchomości. Celem naszej działalności jest maksymalizowanie zadowolenia zarówno właścicieli jak i jej najemców. Współpracujemy z wysokiej klasy sprawdzonymi specjalistami m.in. z branż budowlanych i projektanckich. W ramach umowy zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z obiektem:

- bieżące kontrole i przeglądy techniczne,

- poszukujemy i dobieramy najemców,

- uczestniczymy w podpisywaniu umów najmu,

- w trakcie trwania najmu monitorujemy terminowość wpłat,

- rozliczamy i optymalizujemy zużycie mediów,

- przyjmujemy zgłoszenia o usterkach i awariach i zlecamy ich usunięcie,

- nadzorujemy utrzymanie czystości na powierzchniach wspólnych oraz terenie otaczającym,

- zajmujemy się nadzorem nad planowanymi pracami remontowymi, urządzeniem czy adaptacją wnętrza czy zakupem wyposażenia.


OBSŁUGA TECHNICZNA I FINANSOWA

W RAMACH OBSŁUGI TECHNICZNEJ OFERUJEMY:

- zlecanie kontroli technicznych oraz przeglądów okresowych obiektu przewidzianymi przepisami prawa budowlanego,

- prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej,

- monitorowanie stanu technicznego nieruchomości,

- sporządzanie zestawień kosztów remontowych i konserwacyjnych wynikających z rocznych przeglądów technicznych,

- zbieranie ofert na dostawy mediów,

- nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami obiektu oraz urządzeń technicznych,

- przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zlecanie usuwania ich skutków,

- organizowanie i nadzorowanie ochrony obiektu,

- nadzór i organizacja utrzymania porządku i czystości obiektu oraz terenów zewnętrznych.

W RAMACH OBSŁUGI FINANSOWEJ OBIEKTU OFERUJEMY:

- analiza przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości,

- okresowe rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów,

- weryfikacja faktur za dostawę mediów,

- ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne,

- okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych,

- prowadzenie ewidencji najemców lokali,

- nadzór nad windykacją opłat z tytułu najmu lokali oraz innych przychodów nieruchomości.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

                  Zarzadca

 


Pozostałe tematy

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony